Skolledning & Elevhälsa

Information

  • Uppdaterad 1/4:
    År 9 har nationella prov i No onsdag 6/4 och tisdag 12/4.
    Tisdag 12/4 på em har eleverna pedagogisk em och slutar vid lunch.
    Preliminärt erbjuder vi lovskola onsdag 20/4 – fredag 22/4.
    År 9 har nationella prov i En tisdag 26/4 och torsdag 28/4.


Personal

Tillförordnad biträdande rektor
Tina Oxvold
0581-833 24
tina.oxvold@lindesberg.se

Skolpsykolog
Loo Sahlin
0581-817 37
loo.sahlin@lindesberg.se

Vikarierande skolkurator
Adam Åkesson
0581-833 78
adam.akesson@lindesberg.se