Skolledning & Elevhälsa

Information

  • Uppdaterad:Personal

Biträdande rektor
Tina Oxvold
0581-833 24
tina.oxvold@lindesberg.se

Skolpsykolog
Loo Sahlin
0581-817 37
loo.sahlin@lindesberg.se

Skolkurator
Madelene Balke
0581-833 78
madelene.balke@lindesberg.se

Skolsköterska
Eva Gustafsson
0581-833 06
eva.gustafsson1@lindesberg.se

Socialpedagog
Linda Rask
0581-833 76
linda.rask@lindesberg.se

Specialpedagog
Inga Ingemarsdotter
0581-833 05
inga.ingemarsdotter@lindesberg.se