Skolledning & Elevhälsa

Information

 • Uppdaterad 2023-01-30;
  Tack för alla goda möten i förra veckans utvecklingssamtal!
  Kommande aktiviteter;
  7 februari – pedagogisk em – eleverna slutar vid lunch. Studiestödstid erbjuds på em.
  13 februari fm – år 7 åker på teatern ”De vilsegångna”
  16 februari – Friluftsdag 10:00-14:00
  20-24 februari – Sportlov
  20-21 februari – Lovskola
Personal

Biträdande rektor
Tina Oxvold
0581-833 24
tina.oxvold@lindesberg.se

Skolpsykolog
Loo Sahlin
0581-817 37
loo.sahlin@lindesberg.se

Skolkurator
Madelene Balke
0581-833 78
madelene.balke@lindesberg.se

Skolsköterska
Eva Gustafsson
0581-833 06
eva.gustafsson1@lindesberg.se

Socialpedagog
Linda Rask
0581-833 76
linda.rask@lindesberg.se

Specialpedagog
Inga Ingemarsdotter
0581-833 05
inga.ingemarsdotter@lindesberg.se